Abdul Khalek Bhuiyan
Md. Abdul Khalek Bhuiyan Managing Director

Shamima Akter
Shamima Bhuiyan Director

Enayet Chowdhury
A.K.M Enayet Ullah Chowdhury Adviser

Uttam Kumar Sarker SEO Adviser